James Webb Space Telescope

Tilbake til hovedside

Fakta om Webb teleskopet

James Webb Space Telescope ble skutt opp 25.Desember 2021 fra den franske romstasjonen på Fransk Guyana. Prosjektet ble startet for 25 år siden (1996), og er et samarbeid mellom ESA og NASA. Selve teleskopet veier 6 500 kg, og når det er ferdig brettet ut vil det til slutt være 20 meter lang og 14 meter bred. Teleskopet har kostet rundt 10 milliarder amerikanske dollar å utvikle. Det er så kraftig og sensitivt at det kan fange opp varmen til et stearinglys på Jupiter ca 800 millioner km unna. Levetiden er beregnet til ca 10 år, men det kan være så kort som 5 år. Dette er på grunn av drivstoffet. Teleskopet bruker drivstoff for å holde seg på plass, og når dette er brukt opp vil ikke teleskopet kunne brukes til noe lenger. Dette er på grunn av at det ligger for langt ute i verdensrommet til at reperasjoner og oppgraderinger vil la seg gjøre. Hubbles teleskopet ligger mye nærmere og har blitt oppgradert flere ganger.

Flere tusen forskere over hele verden vil få tilgang og brukt dette teleskopet som vil være det ledende observatoriet i verden. Alle faser av universet vil kunne observeres, fra de første lysutbruddene etter the big bang til planeter i solsytemer som kan inneholde liv. James Webb Space telescope prosjektet het fram til 2002 "next generation space telescope", men endret da navnet til JWST etter den tidligere direktøren hos NASA, James Webb. Den største delen på JWST er et solskjod på størrelse med en tennisbane. Dette skal hindre sollys å varme opp teleskopet. Teleskopet er helt avhengig av å være kaldt da de hypersensititve instrumentene lett blir påvirket av varme. Cryocooler er en del som er laget for å kjøle ned den mid-infrarøde måleinstrumentene, slik at disse kan holde en temperatur på bare 7 kelvin (minus 264 grader celsius). 0 kevin er den absolutte nullpunkt for temperatur, og ingenting i verden er kaldere enn dette.

Liv på andre planeter

james webb romteleskop Teleskopet skal ligge på et punkt kalt L2. Dette punktet er 1,5 millioner km fra jorden. Til sammeligning er månen ca 380 000 km fra jorden. L2 er et meget spesielt punkt på himmelen oppdaget og kalt opp etter matematikeren Joseph Louis Lagrange. Punktet er unikt av flere grunner, men først og fremst fordi det ligger i en sone som er helt vektløst. Det vil si at tiltrekningskraften fra himmellegemene er like fra alle retninger. Videre er det også slik at dette punktet alltid ligger i solen. Dette gjør at teleskopet ikke blir utsatt for kontinuerlige varme og kulde skiftninger. Punktet skal også brukes av andre ESA prosjekter, slike som Herschel, Planck, Eddington, Gaia og Darwin. Ferden til punktet L2 er beregnet til å ta 30 dager. Men det vil ta ca et halvt år før teleskopet er oppe å går.

Webb Teleskopet er ikke laget for å kunne repareres og det er flere hundre deler og mekanismer som skal fungere. Disse skal gjennom flere tester før det kan tas i bruk. Da prosjektet startet i 1996 fant man fort ut av mye av teknologien til teleskopet ikke fantes. Kort fortalt skal teleskopet brukes til å fanger det opp lys (for det meste infrarødt lys). Dette lyset brukes til å kunne se bakover i tid. Faktisk treffer lyset fra the big bang oss ennå, det er dette lyset man ønsker å fange opp. Dermed kan man se hvordan universet ble til, iallefall dens tidlige periode, mer en 13 milliarder år tilbake i tid. James Webb Space Telescope skal også brukes til å undersøke stjerner og andre planeter. Teleskopet kan brukes til å undersøke hvilke grunnstoffer en stjerne er laget av, og hva planeter og atmosfærer på planeter i andre solsystemer består av. Dette vil kunne gi oss svar på om det er vann og kanskje om det er levende organismer på eksoplaneter. James Webb Space Telescope vil dermed kunne gi svar på om det er former for liv på andre planeter.

fakta om jwst illustrasjonsbilde av teleskopet i verdensrommet webb teleskop blir bygget og utviklet